Anmälningslista

Anmälda till Rally: Midnattssolsrallyt

27 - 30 jun 2018 - KAK

Producerad av Resultatservice

Nr Klass Antal
1 A1 up to 1000 cm3 0
2 A2 from 1001 cm3 to 1600 cm3 0
3 A3 over 1601 cm3 0
4 B1 up to 1000 cm3 0
5 B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 0
6 B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 0
7 B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 0
8 B5 over 2001 cm3 0
9 C1 up to 1300 cm3 0
10 C2 from 1301 cm3 to 1600 cm3 0
11 C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 0
12 C4 from 2001 cm3 to 2500 cm3 0
13 C5 over 2501 cm3 0
14 D1 up to 1300 cm3 0
15 D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 0
16 D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 0
17 D4 from 2001 cm3 0
18 E1 Group A up to 1600 cm3 0
19 E2 Group A over 1601 cm3 0
20 E3 Group B up to 1600 cm3 0
21 E4 Group B over 1601 cm3 0
22 F1 Grupp A upp till 1600 cm3 0
23 F2 Grupp A över 1601 cm3 0
24 F3 Grupp B upp till1600 cm3 0
25 F4 Grupp B över 1601 cm3 0
26 Category 6 0
28 Regularity Elite - Cars produced before 1960 0
29 Regularity Elite - Cars produced between 1961-1974 0
30 Regularity Elite - Cars produced from 1975 and on wards 0
31 Regularity Sport - Cars produced before 1960 0
32 Regularity Sport - Cars produced between 1961-1974 0
33 Regularity Sport - Cars produced from 1975 and on wards 0
40 Föråkare 0
Totalt 0

Sortera på anmälningsdatum

Klass Förare/Kartläsare Klubb/Klubb Bil/Anml. Nat
www.resultatservice.com