Tävlingsinformation

Midnattssolsrallyt 2015
KAK

24 - 27 jun 2015

Historic Rally
Midnattssolsrallyt är ett nationellt historiskt rally som anordnas i enlighet med SBF:s historiska reglementen. Banans längd är ca 1 110 km varav ca 175 km är specialsträckor fördelat på 18 st SS som till största delen körs på grusväg.
Tävlingen är uppdelad i 3 etapper med 3 nattuppehåll.
Tävlingen körs efter roadbook.
Startmellanrummet är 1 minut. Omseedning sker efter varje etapp, klasserna 2 - 22 seedas tillsammans efter etapp 1. Det ekipaget som leder totalt startar sist i startfältet på etapp ett och två, på etapp tre startar ledaren först.
Regularity
Midnattssolsrallyt Regularity är ett nationellt regularityrally.
Regularitysträckorna (SS) körs på avlysta vägar. Banans längd är ca 1 110 km varav ca 175 km är specialsträckor fördelat på 18st SS som till största delen körs på grusväg. Tävlingen är uppdelad i 3 etapper med 3 nattuppehåll.
Tävlingen körs efter roadbook.
Startmellanrummet är 1 minut.
Regularity kör hela tävlingen med samma startordning som från start.

Resultat

DeltävlingResultatMobilresultatGrafikSlutresultat
Midnattssolsrallyt - Historic  
Midnattssolsrallyt - Regularity      
Läs här om du har problem med att få uppdaterade resultat

Övrig information

Omstart etapp 3 / Restart leg 3
Historic
Regularity
Inbjudna
Historic
The Midnattssolsrallyt is a national historic rally run in run in compliance with the SBF (the Swedish ASN) national historic sporting regulations.
The total length of the rally is about 1110 km with 18 special stages with a lent of about 175 km.
The special stages are mainly driven on gravel roads.
The rally is divided into 3 legs with 3 overnight halts. The rally is driven in accordance with a roadbook.
Regularity
Midnattssolsrallyt Regularity is a national regularity rally.
The regularity stages (SS) I driven on closed roads.
The total length of the rally is about 1110 km with 18 special stages with a lent of about 175 km.
The rally is divided into 3 legs with 3 overnight halts.
The rally is driven in accordance with a roadbook.

Publikinformation

Start vid Rocklunda Västerås den 24 juni. Målgång vid Rocklunda Västerås den 27 juni.

Tiderna i tidsschemat på resultatsidorna gäller första regularity-bil. Första Historic-bil beräknas starta 77 minuter senare, dvs det kommer inte några resultat på hemsidan förrän Historic-bilarna går imål.

The start will take place at Rocklunda, Västerås 24th of June. The finish is also located at Rocklunda, Västerås 27th of June.

The times in the time schedule at the results page are for the Regularity cars. The Historic cars are expected to start 77 minutes later.

Facebook