Anmälningslista

Anmälda till Rally: Rally Uppsala

29 sep - 1 okt 2016 - SMK Uppsala,

Producerad av Resultatservice

Nr Klass Antal
1 Otrimmat 2 WD (R2), SM 0
2 Otrimmat 4 WD (R4), SM 0
3 Trimmat 2 WD (R3), SM 0
4 Trimmat 4 WD (R5), SM 0
5 Otrimmat 2 WD (R2), JSM 0
6 Trimmat 2 WD (R3), JSM 0
11 STD-GT/GTS E bilar Oavsett cyl.volym 0
13 STD-GT/GTS F bilar 0 -1300 cc 0
14 STD-GT/GTS F bilar 1300-1600 cc 0
15 STD-GT/GTS F bilar Över 1600 cc 0
17 STD-GT/GTS G1 & G2 bilar Oavsett cyl.volym 0
18 STD-GT/GTS H1 bilar Oavsett cyl.volym 0
19 STD-GT/GTS H2 och I bilar Oavsett cyl.volym 0
20 STD-GT/GTS J1 bilar Oavsett cyl.volym 0
30 Föråkare: Skall vara godkänd av arrangör före anmälan 0
Totalt 0

Sortera på anmälningsdatum

Klass Förare/Kartläsare Klubb/Klubb Bil/Anml. Nat
www.resultatservice.com

Meny

Rally Uppsala

29 sep - 1 okt 2016 - SMK Uppsala,