Nyheter

Information från Resultatservice om Tidkortsappen
Under vintern och fram på våren har det pågått ett moderniseringsjobb av tidkortsappen vilket innebär modernisering och byte av några interna funktioner samt även rättning av några fel som kan uppstå.

Ny version är 2.0.

Utöver detta tvingar Apple och Android(Google) oss att uppdatera appen med nya versioner.
Med detta får vi stöd för nya telefoner men tyvärr innebär det också att man tar bort stöd för äldre versioner av ex iOS men får samtidigt förbättring av säkerheten.

I denna uppdatering så krävs det att Apple iOS är på lägst nivå 14.6.
Vad vi förstår är detta lägsta nivå från ca 2015 på en iPhone.

Om man har en för gammal version av iOS så går det inte att scanna QR-coden. Fönstret blir bara svart.

Samma förhållande gäller Androidtelefoner men i denna uppdatering finns det inget som påverkar vilken telefon man använder eller rättare sagt vilken version av Android man har.

Det är därför viktigt att testa att scanning av QR-coden fungerar efter att du uppgraderat appen.

Resultatservice