Resultatservice - Nyheter
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.

ESR - förtydligande angående uteslutning

Då ryktesspridning förekommer avseende uteslutningen av startnr 29, Johan Eklöf/Henrik Fridholm vill Tävlingsledningen göra ett förtydligande:

Startnr 29 har undlåtit att lämna tidkort till funktionär i TC och då uteslutits från prisbedömning.

Tävlingsledare ESR
Stefan Thaleman