Resultatservice - Nyheter
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.

Ändrad klassindelning Rally SM 2013

Det har skett en ändring av klassindelningen i Rally SM 2013. Denna information kommer att delges via SBF så snart det går. För dig som skall anmäla dig till Sandvikens deltävling bör titta igenom detta så att du anmäler dig i rätt klass.

Största skillnaden :
5.5.1 Otrimmat 2 WD, SM
5.5.3 Trimmat 2 WD, SM
5.5.5 2 WD, JSM


Utdrag av klassindelning

5.5.1 Otrimmat 2 WD, SM
Till klassen inbjuds 2 WD bilar i två bilklasser:
- Klass 1: Grupp N upp till 1600 cc samt Grupp R1A och R1B
- Klass 2: Grupp N från 1601 upp till 2000 cc samt R2B

5.5.2 Otrimmat 4 WD, SM
Till klassen inbjuds 4 WD bilar enligt:
- Klass 1: Grupp N 4 WD över 2000 cc

5.5.3 Trimmat 2 WD, SM
Till klassen inbjuds 2 WD bilar, alla Turbomotorer med 32 mm restriktor, i två bilklasser:
- Klass 1: Grupp A, upp till 1600 cc
- Klass 2: Grupp A, över 1600 cc, Grupp R2C, R3C, R3T och R3D samt Gr. H och Nationell special enligt RY-T 8, 2 WD

5.5.4 Trimmat 4 WD, SM
Till klassen inbjuds 4 WD bilar, i två bilklasser:
- Klass 1: Grupp A över 2000 cc inkl. WRC; samt
Nationell special enligt RY-T 8, 4 WD
- Klass 2: FIA Appendix J: Super 2000 (2.000 cc sugmotor) samt Grupp R4
SM tillhörighet för WRC, och kommande WRC klasser kommer att ses över under regelperioden.

5.5.5 2 WD, JSM
Till klassen inbjuds 2 WD bilar i två bilklasser:
- Klass 1: Grupp N upp till 2000 cc, Grupp R1A och R1B samt R2B
- Klass 2: Grupp H, R2C och R3C


OBS!
Det är alltid den version som SBF lägger ut som är den som gäller.