Resultatservice - Nyheter
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.

Fortifikationsverket stoppar rallysprint under SM-veckan

Det blir ingen rallysprint under SM-veckan i Falun. Detta då Fortifikationsverket inte lånar ut en 5,4 kilometer lång vägsträcka som behövs för att kunna genomföra arrangemanget.
– Ett mycket tråkigt och förvånande besked, säger Olof Kånge SM-koordinator.

Intresset bland förare och sponsorer har varit stort för den rallysprint som skulle köras under SM-veckan i Falun 2013. Det skulle bli ett perfekt tillfälle att visa upp sig inför SM-säsongen som börjar i Sandviken helgen efter. Planeringsarbetet och förberedelserna inför sprint-SM har nu fått ett abrupt slut. Fortifikationsverket vill inte låna ut den 5,4 kilometer långa vägsträckan som ligger i anslutning till Lugnet i Falun där mycket runt SM-veckan kretsar.

Förvånad SM-koordinator
– Ett mycket tråkigt och förvånande besked. På andra platser i Sverige lånar Fortifikationsverket ut sina vägar för rallytävlingar. Slitaget skulle dessutom bli obefintligt då det är vinterförhållanden vi pratar om, säger Olof Kånge.

Vägsträckan skulle ha isbelagts och arrangörsklubben, SMK Dala Falun, har åtagit sig att som brukligt återställa vägsträckan till ursprungligt skick efter genomförd tävling.

Flytt är inte aktuell
Att flytta sträckan till en annan plats långt från Lugnet är inte aktuellt. Det skulle göra logistiken runt tv-sändningarna för komplicerad. Dessutom tappar man fördelarna med att finnas tillsammans med övriga grenar på en central plats vilket också skulle påverka publiktillströmningen negativt.

I avslaget skriver Fortifikationsverket följande: ”Avslagets grundas på att en sådan upplåtelse inte är av sådant värde för Förvarsmakten att en upplåtelse kan bli aktuell för verksamhet som innebär ökad miljöbelastning, risk för tredje man och potentiell skada på förvaltad egendom.”

Trots att flera inblandade aktörer, bland annat Riksidrottsförbundets generalsekreterare Erik Strand, skrivit omfattande brev till Fortifikationsverket där de påtalat vikten av att rally finns med under arrangemanget har verket hållit fast vid sitt beslut.

Förbundsordföranden föreslår översyn
– Det är väldigt beklagligt. Samarbetet med Fortifikationsverket måste ses över då det nu är mer eller mindre godtyckligt om man ska få bifall eller avslag på förfrågan om att låna vägar. SM är av den digniteten att man kunde önska större samarbetsvilja från deras sida, säger K-G Schildt, Svenska Bilsportförbundets ordförande.

Nu måste frågan lyftas högre upp menar Schildt.

– Det här kan inte fortsätta, vi måste komma till rätta med det här och ta tag i problemet på allvar. Detta drabbar inte bara oss utan även andra idrottsförbund. Frågan måste upp på ett högre plan i Försvarsmakten och även politiskt, avslutar Schildt.