Resultatservice - Nyheter
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.

Två kvinnor i bilsportens styrelse

Elisabeth Eriksson är ny i Svenska Bilsportförbundets styrelse. I och med dagens historiska val har bilsporten för första gången två kvinnor i sitt beslutande organ.

Som ordförande för Svenska Bilsportförbundet (SBF) valdes återigen Kåge Schildt från Åstorp i Skåne. Kommande verksamhetsår blir hans femte på den posten.
– Det är en förmån att få arbeta i en styrelse som är så homogen, där alla fungerar så bra tillsammans, säger Kåge Schildt.

Av de tre i tur att avgå var det endast en som tackat nej till omval, Carleric Johansson från Söderhamn. Han efterträds av Elisabeth Eriksson, från Överkalix och tidigare sekreterare i Övre Norra Bilsportförbundet. Historiskt är hon den fjärde kvinnan i SBF:s styrelse, och tillsammans med Monica Möller från Helsingborg har jämställdheten i den mansdominerade bilsporten ökat betydligt.
– Två kvinnor i styrelsen speglar både vår bredd och jämställdhet. Elisabeth representerar också vår nordligaste del av landet, vilket gör henne extra välkommen, säger Kåge Schildt.
- Visst är det roligt med en kvinnlig kollega i styrelsen, men det viktigaste är att vi alla arbetar tillsammans. Och för mig är rekrytering av ungdomar en fråga att arbeta vidare med, säger Elisabeth Eriksson.


För ytterligare kommentarer välkommen kontakta någon i SBF:s förbundsstyrelse:

Ordförande Kåge Schildt, Åstorp, 0705-94 96 96
Vice ordf. Kenneth Thorén, Solna, 0705-11 36 45
Vice ordf. Sören Johansson, Linköping, 0734-18 27 70
Ledamot Hans Hillebrink, Upplands Väsby, 0706-97 79 74
Ledamot Monica Möller, Helsingborg, 0706-20 60 16
Ledamot Pierre Ellison, Säffle, 0703-91 56 62
Ledamot Elisabeth Eriksson, Överkalix (nyval), 0738-05 79 83


-----

Annemo Friberg
PR & Kommunikation